رسالت بیمارستان نیکان نیایش

بیمارستان نیکان نیایش از گروه بیمارستان‌های نیکان در صدد است تا پس از تکمیل ساخت و راه اندازی کامل در راستای التیام آلام بیماران، خدمات بهداشتی درمانی ایمن و اثر بخش را در حوزه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی ارئه دهد. این خدمات، با کیفیت، در حداقل زمان فارغ از سن، جنس، نژاد، رنگ، مذهب و یا موقعیت اجتماعی افراد ارائه خواهد شد.

بیمارستان نیکان نیایش

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نیکان نیایش، با رویکرد به کارگیری امکانات پیشرفته پزشکی-درمانی و ارتقای سطح سلامت و بهداشت عمومی در  تهران  در حال احداث است.

جراحی عمومی

دپارتمان بین المللی

ارولوژی

پذیرش کلینیک نیکان کلینیک

زنان

نوبت دهی آنلاین

گوش،حلق و بینی

دپارتمان بین المللی

چشم

پذیرش کلینیک نیکان کلینیک

جراحی فک و صورت

نوبت دهی آنلاین

بخش‌‌‌‌‌‌‌های بیمارستان

بیمارستان نیکان کلینیک در راستای التیام آلام بیماران،خدمات بهداشتی -درمانی ایمن،اثربخش و فارغ از هرگونه تبعیض نژادی ،جنسیتی و مذهبی را برای مراجعان و مددجویان ارائه دهد.